G Gender, S Sexual  and R Romantic M Minorities
Kan även utläsas på svenska som
Genus-, sexuella
sensuella
 och romantiska
relationella
minoriteter
mångfald